1. TARAFLAR
1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri’ne ait olan http://www.ekonomikdomain.net internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.
1.2. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
1.3. Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri bu sözleşme üzerinde değişiklik yapma hakkına sahibidir ve sisteme kayıt olan kullanıcılar imza altına alınmış sayılacaktır.
2. KONUSU
2.1. Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.
3. SORUMLULUKLAR
3.1. Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri , müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır.Siparişin onaylanma mesajı ile Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.
3.2. Müşteri aldığı hizmet dahilinde Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.
3.3. Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.
3.4. Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.5. Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri 'ne herhangi bir kusur iletilemez.

3.6. Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri 'nin kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.
3.7. Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri müşterinin e-posta mesajları hariç tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır.
3.8. Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen alan adının sahibi müşteridir. Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından alan adları üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleblerini en kısa sürede yapacaktır.
3.9. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır. Yılda 2 kez Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri sunucularında alınan yedekler müşteriye açılacaktır. Bundan sonraki tüm sorumluluk müşteriye aittir.
3.10. Dedicated (Kiralık Sunucu) , VPS (Sanal Sunucu) hizmetlerin yedek alma sorumluluğu müşteriye aittir. Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri oluşabilecek aksi bir durumda kesinlikle sorumluluk kabul etmeyecektir.
3.11. Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri bünyesinde alınmış alan adı ve hosting yada bunların herhangi birinin sorumluluğu kayıt olunan bilgilerdeki müşteriye aittir.Bu hesabın yada hesapların başkalarına devri ancak hesap sahibi müşterinin onayı dahilinde gerçekleşebilir.
4. SÜRE
4.1. İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamında Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri’ne iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
4.2. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

5. ÜCRET
5.1. Alan adı veya hosting hesabının yenileme işlemlerinde müşteriye ulaşılamaması , şifre kaybedilmesi yada hatırlanmaması durumunda Ekonomik Domain Bilişim Hizmetlerine ödeme yapılarak yenileme işlemi yapılabilecektir.Yenileme işlemi haricindeki durumlarda bilgi paylaşımı yapılmayacaktır.
5.2. MÜŞTERİ ödemelerini, Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri tarafından sunulacak hizmetin verilmesinden önce dönemsel olarak hiç bir ihtara gerek kalmadan peşin ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu ödemelerin takibi Müşteri'ye aittir. Yinede Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri, Müşteri'ye her ödeme gününden önce e-posta yolu ile bir hatırlatma gönderir. Müşteriye gönderilen fatura hatırlatma maillerinin sorumluluğu tamamen kendisine aittir. Gönderilen maillerde oluşabilecek sorunlarda yenileme takibi sorumluluğu müşteriye aittir. Faturalar ödeme sonrasında en geç 1 ay içerisinde düzenlenir ve posta ile gönderilir.
5.3. Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler bir sonraki dönemde yansıtılır. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma ve iptal hakkını saklı tutar.
6. ASKIYA ALINMA VE İPTAL
6.1. Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.
6.2. Bu durumun devam süresince müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir. Ödemenin, ödeme gününden itibaren 10 iş günü içerisinde yapılmaması halinde Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri müşteri hesabını iptal etme ve tüm verileri silme hakkını saklı tutar.
7. FESİH
7.1. Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
7.2. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3. Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 3 iş günü öncesinden yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.
8. İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ
8.1. Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
8.2. Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri sözleşme süresi içinde müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
9. ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ
9.1. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 10 iş günü içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.
9.2. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri 'nin dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
10. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
10.1. İş bu sözleşme içerisindeki maddelerden ibaret olup , taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma , siparişin internet ortamında Ekonomik Domain Bilişim Hizmetleri’ne gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir).
10.2. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Akşehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.